JeedJard™ : The Specialist of Chewy Fruits!

更改语言
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Change to English language 中国语文
  • JeedJard 是泰国的信任标志
  • 谢谢!对于像 JeedJard 泰国范派阁

 

 
 企业社会责任 (CSR)

 

 

มะขามจี๊ดจ๊าด กับง่วงอย่าขับเทศกาลปลายปี 2552 


พล.ต.ต. สุวีระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ น.พ.มนูญ  ลีเชวงวงศ์  ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ  มูลนิธิรามาธิบดีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และคุณภูวเดช  เลาหะมณฑลกุล ผู้อำนวนการฝ่ายการตลาด บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด ร่วมรณรงค์ง่วงอย่าขับ ในช่วงเทศกาลปลายปี 2552 ทางพื้นที่ภาคตะวันออก  วันที่ 26 ธ.ค. 52  พล.ต.ต.สุวีระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2    เป็นประธานเปิดโครงการรับฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจ  ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี   เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552  อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับ ประชาชน  พร้อมทั้งห่วงใยประชาชนในอุบัติเหตุเกี่ยวกับ ง่วงหลับใน  ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย  ตั้งข้อสังเกตเมื่อง่วงแล้ว ให้พักผ่อน คลายเครียด แล้วค่อยเดินทางต่อ พร้อมร่วมรณรงค์แจกผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด,แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์กับจี๊ดจ๊าด แจกให้กับผู้ขับรถยนต์ที่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชลบุรี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป


 

และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ 


  


分享页面

品牌简介
公司历史
工厂
生产
产品
"JeedJard Gimme"
罗望子软糖
酸辣罗望子
"JeedMe"
水果糖
水果软糖
蜂蜜软糖
活动
活度
国际展览画廊
国际新产品
国际公共关系
关系
企业社会责任
职位申请
经销商欢迎
联系
联系我们

    
 

我们是甜罗望子糖果(软糖水果糖和糖果厂在泰国),罗望子劲道的专家,嚼糖果,罗望子棒,奶糖糖果,罗望子保存,保存水果,水果软糖,泰国水果糖,泰国软糖,。泰国水果点心,罗望子零食,糖果奶糖,橡皮糖球,用最好的罗望子的质量。

Copyright © 2024. 3M Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
    
X
')

返回頁首