JeedJard™ : The Specialist of Chewy Fruits!

更改语言
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Change to English language 中国语文
 
 ข่าวสาร & กิจกรรม  >>  ความหมายของดอกไม้ที่นิยมไหว้ครู

 

 

 

ความหมายของดอกไม้ที่นิยมไหว้ครู

 

ความหมายของดอกไม้ที่นิยมไหว้ครู

 

  วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆ ปี ถือว่าเป็นวันครูแห่งชาติ โดยการไหว้ครูครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 และได้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน และดอกไม้ที่เหล่าลูกศิษย์ใช้เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความรักและเคารพครูบาอาจารย์ มีอะไรและมีความหมายอย่างไรบ้าง มาดูกัน

           

               หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก หญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

   

            
            ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมีรสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

   


   

    

  ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก 


   ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับ หญ้าแพรก 

  ครูคือ ผู้สร้าง ผู้ให้ และผู้พัฒนา

  วันครูปีนี้ กลับโรงเรียนไปไหว้ครูกันนะคะ

 

 

 

 

更新 : 2015-01-08 16:02:25


分享页面

品牌简介
公司历史
工厂
生产
产品
"JeedJard Gimme"
罗望子软糖
酸辣罗望子
"JeedMe"
水果糖
水果软糖
蜂蜜软糖
活动
活度
国际展览画廊
国际新产品
国际公共关系
关系
企业社会责任
职位申请
经销商欢迎
联系
联系我们

    
 

我们是甜罗望子糖果(软糖水果糖和糖果厂在泰国),罗望子劲道的专家,嚼糖果,罗望子棒,奶糖糖果,罗望子保存,保存水果,水果软糖,泰国水果糖,泰国软糖,。泰国水果点心,罗望子零食,糖果奶糖,橡皮糖球,用最好的罗望子的质量。

Copyright © 2024. 3M Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
    
X
')

返回頁首