JeedJard™ : The Specialist of Chewy Fruits!

Language
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Change to English language 中国语文
  • "JeedJard Gimme" 45% Fruit Soft Candy
  • JeedJard is Thailand Trust Mark
  • Thanks! for Like JeedJard Thai Fan Page

 

 
 ข่าวสาร & กิจกรรม  >>  วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

 

 

 

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

 

 


สวัสดีตอนเช้าค่าา^^
อย่างที่รู้ๆกันว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เพื่อนๆมีแพลนจะไปทำบุญที่ไหนกันบ้างเอ่ยย?
และวันนี้นู๋จี๊ดก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะะ

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งวันวิสาขบูชา 2557 ตรงกับวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม ในปีนี้นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่
1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2. จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

cr.kapook.com

 

 

 

 

Updated : 2014-12-03 19:02:42


Share page

About Us
Company History
Factory
Productions
Our Products
"JeedJard" Chewy Tamarind
"JeedJard" Chewy Candy
"JeedJard" Traditional Thai Style Tamarind Snack
"JeedJard" Chewy Fruits
"Fruiten" Chewy Assorted Fruits Candy
"Fruiten" Chewy Assorted Fruits Gummy
"JeedMe"
"JeedJard Gimme"
Activities
News & Activities
International Exhibitions Gallery
International New Products
Internationals Public Relations
Relationship
CSR
Jobs Application
Dealer Welcome
Contact
Contact Us

    
 

We're the specialist of Sweet Tamarind Candy (Gummy Fruit candy and Confectionery factory in Thailand) , chewy tamarind,chewing candy, tamarind stick, toffee candy, tamarind preserve, fruit preserve, fruit soft candy,Thai fruit candy, Thai jelly candy, Thai fruit snack, tamarind snack,toffee candy, gummy ball, with the best tamarind quality.

Copyright © 2024. 3M Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
    
X
')

Back to Top