JeedJard™ : The Specialist of Chewy Fruits!

更改语言
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Change to English language 中国语文
 
 ข่าวสาร & กิจกรรม  >>  นู๋จี๊ด ออนทัวร์ - Dripping Crew @Gallery หอศิลป์กรุงเทพฯ

 

 

 

นู๋จี๊ด ออนทัวร์ - Dripping Crew @Gallery หอศิลป์กรุงเทพฯ

 

 

มีคนทัก Line มาถามนู๋จี๊ดเพียบเลยว่าไปจิบกาแฟที่ไหนมา ก็กาแฟดริปของที่นี่เขาเก๋จริงๆ ต้องใช้กระดาษมากรองให้อาราบิก้าเชียงรายแท้ค่อยๆ หยด แล้วจิบเกร๋ๆ แถมบางเมนูมีแต่ 10-12 แก้วต่อวันเท่านั้นเองล่ะเธ๊ออออ ^^
  

 

 

 

 

更新 : 2014-05-01 23:40:35


分享页面

品牌简介
公司历史
工厂
生产
产品
"JeedJard Gimme"
罗望子软糖
酸辣罗望子
"JeedMe"
水果糖
水果软糖
蜂蜜软糖
活动
活度
国际展览画廊
国际新产品
国际公共关系
关系
企业社会责任
职位申请
经销商欢迎
联系
联系我们

    
 

我们是甜罗望子糖果(软糖水果糖和糖果厂在泰国),罗望子劲道的专家,嚼糖果,罗望子棒,奶糖糖果,罗望子保存,保存水果,水果软糖,泰国水果糖,泰国软糖,。泰国水果点心,罗望子零食,糖果奶糖,橡皮糖球,用最好的罗望子的质量。

Copyright © 2023. 3M Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
    Hosting Powered by
X
')

返回頁首